Gezondheid

Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer, zoals hitte, droogte of hevige buien. Extreem weer kan invloed hebben op onze gezondheid. Doordat het vaker tropisch warm wordt, krijgen we bijvoorbeeld vaker last van hittestress. Ook zal het hooikoortsseizoen langer en intenser worden door klimaatverandering. Via deze pagina kom je meer te weten over mogelijke gezondheidseffecten van klimaatverandering en wat je kunt doen om de risico’s te verminderen. Ook vertellen we iets over mogelijke gezondheidseffecten van klimaatadaptatie.

In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA) vind je informatie over gezond blijven in tijden van klimaatverandering. Ga naar het NUP KA om het hoofdstuk over gezondheid te bekijken.

Gezondheidseffecten en maatregelen

Op deze pagina vind je de verschillende NAS-bollenschema's voor de sector Gezondheid. Deze bollenschema's geven een duidelijk overzicht van de effecten van klimaatverandering voor de sector:

Wil je meer weten over de gezondheidseffecten van de toenemende hitte en droogte, en wat we kunnen doen om de risico’s te verminderen? Lees dan verder op de pagina ‘Gezondheidseffecten van toenemende hitte en droogte’. Wil je meer weten over de gezondheidseffecten van de toenemende neerslag en stijgende zeespiegel, en hoe we de risico’s daarvan kunnen verminderen? Lees dan verder op de pagina ‘Gezondheidseffecten van toenemende neerslag en stijgende zeespiegel’.

Waar moet je op letten bij klimaatadaptatie?

Adaptatiemaatregelen hebben vaak een positief effect op de gezondheid. Zo word je gelukkiger van een groene omgeving, die motiveert om sneller naar buiten te gaan, te bewegen en anderen te ontmoeten. En je verkleint de kans op ongewenste situaties of rampen, zoals een overstroming. Maar soms kunnen adaptatiemaatregelen ook een ongewenst neveneffect hebben. Houd daar rekening mee als je maatregelen wilt nemen. Water kan bijvoorbeeld ongedierte aantrekken. En als je een buurt vergroent met bomen en ander groen, kan het zijn dat er daarmee ook meer pollen, teken of eikenprocessierupsen zullen voorkomen. Meer informatie over de relatie tussen klimaatadaptatie en gezondheid vind je in de interactieve infographic Klimaat en gezondheid en op de website van het RIVM.

Hoe beïnvloedt klimaatverandering de mentale gezondheid?

Over de relatie tussen mentale gezondheid en klimaatverandering is nog veel onbekend. Er komt wel steeds meer aandacht voor. Zo benadrukt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat klimaatverandering een ernstig risico vormt voor de mentale gezondheid. Uit literatuuronderzoek van het RIVM blijkt dat klimaatverandering de mentale gezondheid op verschillende manieren kan beïnvloeden. Zo kan iemand een trauma oplopen door een overstroming of bosbrand. Maar ook langdurige veranderingen in het klimaat door de jaren heen kunnen invloed hebben op de mentale gezondheid. Het RIVM wil meer onderzoek doen naar mentale gezondheidseffecten van klimaatverandering. Meer hierover kun je lezen in het Plan van Aanpak voor een meerjarig onderzoeksprogramma.

Verder onderzoek naar gezondheidseffecten van klimaatverandering

Verschillende onderzoeksinstellingen, waaronder het RIVM en ZonMW, willen de komende jaren verder onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van klimaatverandering en hoe deze met elkaar samenhangen. De voorgestelde onderzoeksvragen staan in het Plan van Aanpak van het RIVM en in de Kennisagenda Klimaat en Gezondheid van ZonMw. Naar aanleiding van deze kennisagenda zijn er in 2021 drie pilotprojecten gestart. Lees meer over de kennisagenda en deze drie projecten op de pagina Kennisagenda Klimaat en Gezondheid.

Verantwoording

Deze webpagina is tot stand gekomen door bijdragen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ZonMw en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Delen van de tekst zijn gebaseerd op de Volksgezondheid Toekomstverkenning 2018 (www.vtv2018.nl), onderdeel ‘Bredere determinanten van gezondheid’. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie. Voor meer informatie over de effecten van klimaatverandering en klimaatadaptatie op gezondheid verwijzen we naar de pagina Klimaat en gezondheid van het RIVM en de pagina Klimaat en gezondheid van ZonMw.