Overstroming

Door klimaatverandering wordt in Nederland de kans op overstromingen in onbeschermde gebieden groter en worden de gevolgen van een overstroming ernstiger.

Limburgse overstroming in 2021 was gevolg van extreme regen

In juli 2021 vielen er in Duitsland en België dodelijke slachtoffers door overstromingen als gevolg van extreme regen. In de beekdalen van Limburg zorgde deze ‘waterbom’ voor overstromingen met grote schade tot gevolg. Het was een gebeurtenis waarmee ook klimaatstresstesten nog geen rekening hielden. Een consortium vanuit NKWK heeft in 2022 en 2023 een methode ontwikkeld waarmee je per gebied inzicht krijgt in de gevolgen die zo’n waterbom daar kan hebben. Ook hebben de onderzoekers een handreiking ontwikkeld voor de bovenregionale stresstesten voor wateroverlast en overstromingen.

Wat vind je in dit kennisdossier?

In dit kennisdossier lees je hoe de kans op een overstroming toeneemt door klimaatverandering, hoe kwetsbaar Nederland is voor overstromingen en wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn. Verder lees je hier wat we kunnen doen om de kans op een overstroming te verminderen en hoe we de gevolgen kunnen beperken als het toch misgaat.

Database met maatregelen

Wil je weten welke maatregelen de gevolgen van een overstroming kunnen beperken? Ga dan naar de database Maatregelen gevolgbeperking overstroming. Deze database geeft een overzicht van mogelijke maatregelen die je zelf kunt nemen.

Mis je iets? Laat het ons weten!

Ken je zelf een studie of bron op het gebied van overstroming die hier nog niet genoemd is? Dan zijn we blij als je dit met ons deelt. Dat kan via het contactformulier.

Benieuwd naar maatregelen om de gevolgen van een overstroming te beperken?