Wat is de kans op een overstroming in Nederland?

De kans op een overstroming is het grootst langs de grote rivieren in laaggelegen polders en in Limburg. Maar ook regionale rivieren en beken kunnen overstromen. Hieronder lees je hoe sterk de waterstanden door klimaatverandering kunnen stijgen. Ook geven we een paar handvatten om te verkennen hoe kwetsbaar een gebied is voor overstromingen.

Hoe sterk stijgen de waterstanden?

Het kaartverhaal ‘Stijging Waterstanden' in de Klimaateffectatlas geeft inzicht in het effect van klimaatverandering op hoge waterstanden in rivieren, zee en meren. Op de kaart kun je zien hoeveel de waterstanden tot 2050 kunnen stijgen bij een situatie van hoogwater die eens in de 1000 jaar voorkomt. In zo’n situatie stijgen de waterstanden langs de hele kust ongeveer 20 tot 30 centimeter. In de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem stijgen de waterstanden het meest: meer dan 40 centimeter. Ook in het Hollands Diep en het Haringvliet stijgen de waterstanden in zo’n situatie flink: ongeveer 30 tot 40 centimeter.

Hoe kun je de overstromingskenmerken voor een gebied verkennen?

Wil je de overstromingskenmerken van een gebied verkennen? Een eerste stap kan dan zijn om kaarten over overstromingsdiepte te bekijken in de Klimaateffectatlas. In het kaartverhaal Overstromingsdiepte vind je kaarten die voor de huidige situatie aangeven hoe diep een gebied kan overstromen. De overstromingsdiepte heeft veel invloed op de omvang van de schade en het aantal slachtoffers. Als tweede stap kun je het kaartverhaal Plaatsgebonden overstromingskans bekijken. De kaart hierbij laat voor elk gebied zien hoe groot de kans is dat daar een bepaalde overstromingsdiepte voorkomt. Dit geeft eerste aanknopingspunten voor de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen.

In de Klimaateffectatlas staan meerdere kaarten die betrouwbare basisinformatie bieden over hoe kwetsbaar verschillende gebieden in Nederland zijn voor overstromingen. De Bijsluiter stresstest helpt je om deze kaarten te gebruiken, zodat je een eerste beeld kunt krijgen van hoe kwetsbaar een gebied is voor overstromingen.