Wat zijn de gevolgen van een overstroming?

Als een gebied overstroomt kan dat grote gevolgen hebben, zoals schade aan gebouwen en infrastructuur. Soms kunnen er zelfs doden en gewonden vallen. In uitzonderlijke gevallen kan een overstroming tot een grote maatschappelijke crisis leiden. De gevolgen worden bepaald door de overstromingsdiepte, de snelheid waarmee een gebied vol stroomt, evacuatiemogelijkheden, de economische waarde en het aantal inwoners. Door klimaatverandering neemt de kans op overstromingen toe én worden de waterstanden hoger. Door dat laatste kunnen de gevolgen van een overstroming ingrijpender zijn. Ook ruimtelijke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de gevolgen. De gevolgen zijn bijvoorbeeld groter als het aantal inwoners in een gebied is toegenomen of als de economische waarde van een gebied is gestegen.

Wat zijn de gevolgen voor verschillende sectoren?

De gevolgen van een overstroming kunnen per sector verschillen. Het bollenschema ‘De zeespiegel stijgt (pdf, 244 kB)’ van de Nationale Adaptatiestrategie (NAS) biedt een overzicht van de gevolgen van zeespiegelstijging en hogere waterstanden voor de verschillende sectoren. Met de NAS Adaptatietool kun je een eigen bollenschema maken. Voorbeelden van gevolgen van een overstroming zijn:

  • Een overstroming kan schade veroorzaken aan gebouwen en woningen. Het water kan bijvoorbeeld een gebouw binnenstromen.
  • Vitale functies kunnen bij een overstroming beschadigd raken en uitvallen. Zo kunnen drinkwaterlocaties overstromen, waardoor de levering van drinkwater uitvalt. Elektriciteit- en telecomnetwerken kunnen uitvallen, waardoor allerlei functies stil komen te liggen. En ook de levering van gas kan bij een overstroming stil komen te liggen. Het droogmaken kan maanden duren en pas als het water weg is, kan het herstelwerk beginnen. Voor sommige netwerken kan het herstel ook maanden duren.
  • Als een locatie overstroomt waar olie en andere gevaarlijke stoffen worden verwerkt en opgeslagen, kan dat ernstige schade en vervuiling veroorzaken in de omgeving.
  • Er kan grote schade aan gewassen ontstaan als landbouwgronden overstromen en oogsten beschadigd raken.
  • Een overstroming kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Na een evacuatie kunnen mensen last krijgen van psychische klachten. Ook kunnen ziekenhuizen onbereikbaar worden als belangrijke toegangswegen onder water komen te staan.