NAS-adaptatietool

In de Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) zijn ze voor het eerst gebruikt: de NAS-bollenschema’s. Deze vier bekende nationale NAS-bollenschema’s laten de gevolgen zien van de volgende klimaateffecten:

  • Het wordt warmer
  • Het wordt natter
  • Het wordt droger
  • De zeespiegel stijgt

De NAS-bollenschema’s geven een visuele samenvatting van de belangrijkste klimaattrends, en de klimaateffecten en gevolgen daarvan. Dat gebeurt op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis over klimaatverandering. Er zijn ook bollenschema’s beschikbaar voor verschillende sectoren.

Sinds 2018 kun je zelf een bollenschema samenstellen voor je eigen werkveld, met de NAS-adaptatietool. De NAS-bollenschema’s helpen je om het inzicht te vergroten in kansen en risico’s van klimaatverandering. Ook helpen ze om op zoek te gaan naar aanvullende kennis en samenwerkingspartners.