Alle hulpmiddelen

Hoe breng je klimaatadaptatie in de praktijk? De afgelopen jaren zijn er vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie verschillende hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Bijsluiter stresstest, de Klimaateffectatlas, de Routekaart risicodialoog, de Klimaatschadeschatter en de Toolbox Klimaatbestendige Stad. Deze hulpmiddelen zijn voor iedereen gratis beschikbaar. Ook andere partijen hebben hulpmiddelen ontwikkeld. Sommige van deze hulpmiddelen zijn gratis beschikbaar, voor andere moet je betalen of een externe partij inschakelen. Daar staat een €-teken bij. Hieronder vind je een overzicht van alle hulpmiddelen op het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Ontbreekt er een hulpmiddel? Laat het ons weten.