Droogteketen

Droogte kent verschillende oorzaken en effecten die met elkaar samenhangen. Droogte is daardoor een complex probleem. Het is ingewikkelder dan wateroverlast, overstroming en hitte. Om goede maatregelen te kunnen nemen tegen de gevolgen van droogte, is het belangrijk om beter inzicht te krijgen in deze keten van oorzaken en effecten. De Droogteketen helpt daarbij.

Voor wie?

De Droogteketen is bedoeld voor:

 • Professionals, zowel vanuit de overheid als vanuit andere organisaties
 • Docenten en studenten

Wat kun je ermee?

Je kunt de Droogteketen voor verschillende doelen gebruiken. Een paar voorbeelden:

 • De Droogteketen helpt om inzicht te krijgen in de problemen van droogte voor je eigen gebied. Kies hiervoor het landschapstype van je gebied. Zo kun je de Droogteketen bijvoorbeeld gebruiken als startpunt voor een stresstest.
 • Heb je een probleem in je sector dat veroorzaakt wordt door droogte? Dan kun je er met de Droogteketen stap voor stap achter komen welke effecten dit probleem veroorzaken en wat de meteorologische oorzaak van deze effecten is.
 • De Droogteketen kan helpen om te bepalen welke partijen wat kunnen doen om de problemen als gevolg van droogte te beperken.

Wat laat de visualisatie zien?

De cirkel toont van buiten naar binnen het volgende:

 • De buitenste rand geeft de verschillende sectoren weer. Elke sector toont één of meer impacts. Dat zijn de bolletjes in de buitenste ring van de cirkel. Zo geeft de Droogteketen voor Wonen en werken zes impacts en voor Industrie één.
 • De binnenste ring laat zien wat de meteorologische oorzaken van droogte kunnen zijn. Door klimaatverandering kunnen deze meteorologische omstandigheden vaker voorkomen.
 • De ring daaromheen toont de mogelijke effecten op de waterbeschikbaarheid.
 • En de ring daaromheen toont de mogelijke effecten op het water- en bodemsysteem.

Als je op een impact gaat staan en erop klikt, kun je de onderlinge relaties zien tussen de verschillende oorzaken en effecten. Op die oorzaken en effecten kun je dan ook weer klikken. Rechtsboven staat meer informatie over de oorzaak of het effect dat je hebt geselecteerd. Klik op ‘Meer informatie’ voor informatie over oplossingsrichtingen, partijen die iets kunnen doen en landschapstypen waar de impact of het effect voor geldt.

Hoe werkt de filter?

Rechts van de cirkel vind je een functie waarmee je een filter over de Droogteketen kunt leggen. Zo kun je kijken naar oorzaken en effecten die alleen spelen in jouw gebied of die alleen relevant zijn voor bepaalde partijen. Bestaat jouw gebied bijvoorbeeld alleen uit rivierengebied, rivierterrassen en stuwwallen? Zorg dan dat alleen die landschapstypes aangevinkt zijn. Klik daarvoor de andere landschapstypes weg. Wil je alleen van een paar partijen zien wat zij aan het droogteprobleem kunnen doen, bijvoorbeeld waterschappen en drinkwaterbedrijven? Klik dan de andere partijen weg, zodat alleen die twee blijven staan. Standaard staan alle partijen en landschapstypes aan.

Hoe gebruik je de Droogteketen?

Hoe je de Droogteketen gebruikt, hangt af van wat je ermee wilt bereiken. Het is in de eerste plaats een educatief instrument waarmee je kunt ontcijferen hoe oorzaken en effecten van droogte met elkaar zijn verweven. Hierboven noemden we drie doelen. Voor elk van die doelen lees je hieronder hoe je de Droogteketen gebruikt.

Wil je inzicht krijgen in het droogteprobleem voor een gebied?

Om inzicht te krijgen in het droogteprobleem voor je eigen gebied, gebruik je de Droogteketen op de volgende manier:

 1. Ga naar de filter rechts van de visualisatie. Zorg dat alleen die landschapstypen staan aangevinkt waaruit je gebied bestaat. Omdat alle landschapstypes standaard aangevinkt staan, moet je daarvoor alle andere landschapstypes wegklikken.
 2. In de buitenste ring van de cirkel zie je dan de impacts die kunnen gelden voor jouw gebied.
 3. Als je met je muis op een impact gaat staan, kun je zien door welk direct effect of effecten de impact veroorzaakt wordt.
 4. Wil je meer weten over de onderliggende oorzaken van een impact en de relaties ertussen? Klik dan op het icoontje bij die impact.
 5. Je kunt dan op de verschillende effecten en de oorzaken klikken om te zien hoe ze met elkaar in verband staan.
 6. Wil je meer weten over een impact, oorzaak of effect? Klik dan op ‘Meer informatie’. Er verschijnt dan een blokje met informatie over mogelijke maatregelen, partijen die iets kunnen doen en landschapstypen waar de impact of het effect voor geldt.
 7. Om een andere impact te bekijken, moet je eerst even buiten de ring klikken.

Wil je inzicht krijgen in het droogteprobleem voor een sector?

Om inzicht te krijgen in het droogteprobleem voor je eigen sector, gebruik je de Droogteketen op de volgende manier:

 1. Ga in de buitenste ring naar je eigen sector. De bolletjes die onder jouw sector vallen, zijn de mogelijke impacts van droogte voor de sector.
 2. Als je met je muis op een impact gaat staan, kun je zien door welk direct effect of effecten de impact veroorzaakt wordt.
 3. Wil je meer weten over de onderliggende oorzaken van een impact en de relaties ertussen? Klik dan op het icoontje bij die impact.
 4. Je kunt dan op de verschillende effecten en de oorzaken klikken voor meer informatie en om te zien hoe ze met elkaar in verband staan.
 5. Wil je de impacts alleen voor bepaalde landschapstypen of voor bepaalde betrokken partijen bekijken? Dan kun je via de filter rechts landschapstypen of partijen wegklikken of aanvinken.
 6. Wil je meer weten over een impact, oorzaak of effect? Klik dan op ‘Meer informatie’. Er verschijnt dan een blokje met informatie over mogelijke maatregelen, partijen die iets kunnen doen en landschapstypen waar de impact of het effect voor geldt.
 7. Om een andere impact te bekijken, moet je eerst even buiten de ring klikken.

Wil je weten welke partij wat kan doen?

Wil je weten wat een bepaalde partij kan doen om de gevolgen van droogte te beperken? Dan gebruik je de Droogteketen zo:

 1. Ga naar de filter rechts van de visualisatie. Zorg dat alleen de partij aangevinkt staat die actie moet of wil ondernemen. Omdat alle partijen standaard aangevinkt staan, moet je daarvoor alle andere partijen wegklikken.
 2. Je ziet dan in de buitenste ring van de cirkel alleen die impacts waar die partij iets aan kan doen.
 3. Als je met je muis op een impact gaat staan, kun je zien door welk direct effect of effecten de impact veroorzaakt wordt.
 4. Wil je meer weten over de onderliggende oorzaken van een impact en de relaties ertussen? Klik dan op het icoontje bij die impact.
 5. Je kunt dan op de verschillende effecten en de oorzaken klikken voor meer informatie en om te zien hoe ze met elkaar in verband staan.
 6. Wil je meer weten over een impact, oorzaak of effect? Klik dan op ‘Meer informatie’. Er verschijnt dan een blokje met informatie over mogelijke maatregelen, partijen die iets kunnen doen en landschapstypen waar de impact of het effect voor geldt.
 7. Om een andere impact te bekijken, moet je eerst even buiten de ring klikken.

Wie heeft de Droogteketen ontwikkeld?

Deltares is verantwoordelijk voor de inhoud van de Droogteketen. Hiervoor is geput uit een grote hoeveelheid publicaties rond droogte van de afgelopen jaren. Stichting CAS heeft de visualisatie ontwikkeld. De Droogteketen is ontwikkeld in opdracht van IenW.

Welke bronnen zijn gebruikt voor de inhoud van de Droogteketen?

Publicatiedatum

april 2022


Meer informatie