Kaart Leven met Water

De Kaart Leven met Water van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt in beeld hoe Nederlanders al eeuwen het water proberen te beheersen. Denk aan de dijken die ons beschermen tegen overstromingen, meren die zijn drooggelegd om te gebruiken als landbouwgrond, en gebieden die onder water werden gezet om de vijand tegen te houden. De kaart geeft informatie over allerlei verschillende bouwwerken en gebieden die te maken hebben met waterbeheer.

Voor wie?

De Kaart leven met water is bedoeld voor:

  • Beleidsmakers die zich bezighouden met waterbeheer
  • Historici, archeologen en historisch geografen

Wat kun je ermee?

De Kaart Leven met Water biedt inspiratie voor ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld om bestaande historische kunstwerken te gebruiken voor actuele of toekomstige opgaven. Zoals het gebruiken van de Hollandse Waterlinie voor waterberging. De kaart bundelt negen kaartlagen. Eén daarvan is de kaartlaag Sluizen en stuwen. Deze bevat alle monumentale kunstwerken die als stuw of sluis in het monumentenregister zijn opgenomen. Ook vind je er een kaartlaag met alle droogmakerijen, een kaartlaag met meer dan 11.500 cultuurhistorisch belangrijke dijken of dijkdelen, en verschillende historische kaarten. Je kunt meerdere kaartlagen tegelijk bekijken, waardoor je kunt zien hoe ze met elkaar samenhangen. Bij elke kaartlaag vind je een korte uitleg en je kunt de kaartlagen downloaden. Bij de kaart vind je bovendien een aantal bijlagen met extra informatie en een korte visuele handleiding van de kaart.

Wie heeft het ontwikkeld?

De Kaart Leven met Water is ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en maakt deel uit van het project Landschapsatlas. De kaartlaag Molens en gemalen is gemaakt met hulp van de Nederlandse Gemalenstichting en vereniging De Hollandsche Molen.

Publicatiedatum

De kaarten worden up-to-date gehouden en zo’n twee keer per jaar herzien. De laatste update-datum vind je terug onder de metadata in de kaart zelf.