Deltafacts

Hoe kun je als waterbeheerder het beste omgaan met langdurige droogte, extreme neerslag, hogere waterstanden in de rivieren en meer kans op verzilting? De Deltafacts geven een antwoord op dit soort vragen.

Deltafacts zijn kennisdossiers met een samenvatting van de nieuwste kennis op het gebied van water en klimaat. Alle belangrijke kennis staat hierin op een overzichtelijke manier bij elkaar. Je kunt zoeken op vier thema’s:

  • Waterveiligheid
  • Zoetwatervoorziening
  • Ruimtelijke adaptatie
  • Waterkwaliteit

Dus ben je een waterbeheerder en wil je weloverwogen keuzes maken in je werk? Houd je kennis over waterbeheer, klimaatverandering en waterkwaliteit dan actueel met deze Deltafacts.


Meer informatie