Infographic maatregelen klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

Om klimaatadaptief en natuurinclusief te bouwen moet je verschillende maatregelen nemen. Maar welke maatregelen kies je? Welke worden al veel toegepast, wat kosten ze? En wat is er bekend over de effectiviteit van maatregelen? Deze infographic biedt daar inzicht in.

Voor wie?

Projectontwikkelaars, (bouw)bedrijven, overheidsprofessionals en inwoners.

Wat kun je ermee?

De infographic bestaat uit twee onderdelen:

  1. Een tabel met maatregelen die al veel worden toegepast met daarbij een indicatie van investeringskosten en beheerkosten. De maatregelen zijn verdeeld over drie categorieën: kleine, middelgrote en grote ingreep. Icoontjes geven aan waarvoor de maatregel bedoeld is en op welk niveau je hem toepast: gebouw, straat, tuin of openbaar groen.
  2. Een overzicht van bronnen waarin de effectiviteit van maatregelen is onderzocht. Deze bronnen zijn interessant als je wilt weten of een bepaalde maatregel goed werkt en of de aanleg en het onderhoud ervan de investering waard zijn.

Je kunt de infographic gebruiken voor bestaande bouw en voor nieuwbouw.

Wie heeft het hulpmiddel ontwikkeld?

Deze infographic is ontwikkeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Publicatiedatum

8 februari 2022