Klimaatschademonitor

Extreem weer, zoals hagel of hevige neerslag, kan flink wat schade veroorzaken. De Klimaatschademonitor laat zien hoeveel verzekerde schade er de afgelopen jaren veroorzaakt is door extreem weer. Het gaat vooral om particuliere schade, aangevuld met zakelijke schades voor de grootste schadegebeurtenissen.

Van de weertypen hagel, storm, neerslag, bliksem, overstroming en vorst kun je de schades bekijken van de jaren 2007 tot en met 2021. Daarnaast kun je de schades ook per branche en per regio bekijken. De branche ‘brand’ gaat over verzekeringen rondom je huis zoals je opstal- en inboedelverzekering. De motorbranche gaat over verzekeringen van motorvoertuigen, zoals de cascoverzekering.

Voor wie?

De Klimaatschademonitor is bedoeld voor:

  • professionals, zowel vanuit de overheid als vanuit andere organisaties
  • inwoners en bedrijven

Wat kun je ermee?

Het doel van de Klimaatschademonitor is om de gevolgen van extreem weer voor Nederland zichtbaar te maken. Met de Klimaatschademonitor kun je per provincie of zelfs per gemeente zien waar welk extreem weer is voorgekomen en wat de gevolgen daarvan zijn geweest.

Wie heeft het ontwikkeld?

Het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond van Verzekeraars heeft de Klimaatschademonitor ontwikkeld. Het Verbond van Verzekeraars werkt daarnaast ook in een bredere coalitie aan het monitoren van klimaatgevolgen, onder andere met Wageningen Universiteit, verschillende provincies en het KNMI.

Publicatiedatum

oktober 2022