Bijsluiter stresstest

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) heeft samen met een groot aantal partijen de bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld. Met behulp van de stresstest kun je in een bepaald gebied potentiële kwetsbaarheden blootleggen voor de klimaatthema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

De bijsluiter bundelt instructies voor het uitvoeren van de test. Ook staan er in de bijsluiter gebruiksaanwijzingen om uitkomsten te interpreteren en toe te passen.