Bijsluiter stresstest

Nederland moet in 2050 klimaatbestendig zijn. Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Als onderdeel van het deltaplan moeten alle overheden in Nederland een klimaatstresstest uitvoeren. De stresstest brengt in beeld hoe kwetsbaar een omgeving is voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Het DPRA ontwikkelde een bijsluiter voor de stresstest, hierin staan adviezen over en aanwijzingen voor het goed laten uitvoeren van de stresstest. Welke informatie kan je gebruiken? Hoe ga je om met onzekerheden? Ook helpt de bijsluiter bij het goed interpreteren en toepassen van de uitkomsten.

De eerste ronde stresstesten is inmiddels achter de rug en heeft veel bruikbare informatie opgeleverd voor de werkregio’s. De resultaten van deze stresstesten vind je op de monitorkaart stresstesten. Voor de tweede ronde adviseert het ministerie van IenW de overheden om te starten in 2025. Dan zijn de nieuwe KNMI-scenario’s verwerkt in de Klimaateffectatlas en heeft de bijsluiter stresstest een update gekregen. Bovendien is er dan informatie beschikbaar uit de bovenregionale stresstesten voor wateroverlast en overstromingen. Meer hierover lees je in het nieuwsbericht 'Nieuwe uitganspunten voor uitvoeren DRPA-stresstesten'.