Bijsluiter stresstest

Om in 2050 klimaatbestendig te zijn moeten alle overheden in Nederland een klimaatstresstest uitvoeren. De stresstest brengt in beeld hoe kwetsbaar je bent voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Om overheden daarbij te helpen heeft het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) samen met een groot aantal andere partijen de bijsluiter voor de gestandaardiseerde stresstest ontwikkeld. In deze bijsluiter vind je adviezen en aanwijzingen om de stresstest goed uit te laten voeren. Welke informatie kan je bijvoorbeeld gebruiken? En hoe kan je omgaan met onzekerheden? Ook helpt de bijsluiter je om de uitkomsten goed te interpreteren en toe te passen.  Wil je weten hoe ver Nederland al is met klimaatstresstesten? Kijk dan op de monitorkaart stresstesten.