WODAN123

Ondergelopen tunnels, kelders en woningen: extreme neerslag kan in steden voor grote overlast en schade zorgen. Een belangrijke oorzaak is meestal dat het stedelijk gebied onvoldoende is ingericht op het bergen en afvoeren van overvloedige neerslag. Ook kan de afvoercapaciteit van de riolering tekortschieten of kunnen kolken, riolering en duikers verstopt zijn door vuilophoping. De WODAN123-methodiek analyseert de oorzaken en laat zien hoe de stad wateroverlast kan bestrijden.

Ga naar WODAN123