Overzicht van stresstestaanbieders

Gemeenten, waterschappen en provincies in Nederland zijn bezig zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom laten ze klimaatstresstesten uitvoeren voor hun gebied. Met deze stresstesten brengen ze kwetsbaarheden in beeld voor de thema’s hitte, droogte, overstroming en wateroverlast. Maar wie kunnen deze stresstesten in Nederland uitvoeren? In dit overzicht van stresstestaanbieders vind je welke partijen een klimaatstresstest aanbieden. De organisaties staan op alfabetische volgorde. Bij elke organisatie lees je een korte beschrijving van de aangeboden stresstest en wat de organisatie voor je kan betekenen. Ook vind je bij elke organisatie de contactgegevens als je meer informatie wilt.