Hoe vergroen je je omgeving?

De provincie Gelderland heeft drie brochures ontwikkeld om te stimuleren dat er meer groen komt in steden, dorpen en landbouwgebieden. De brochures laten zien hoe je woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen met verschillende maatregelen kunt vergroenen. Zo wil de provincie de biodiversiteit vergroten, en bijdragen aan een gezonde en klimaatbestendige omgeving in Gelderland en de rest van Nederland. De brochures laten niet alleen zien wat je kunt doen, maar ook wat de effecten van de maatregelen zijn. Hieronder zie je een korte beschrijving van de drie brochures.

Hoe vergroenen we woonwijken?

Wat kun je doen om woonwijken te vergroenen? De brochure ‘Hoe vergroenen we woonwijken? (pdf, 3.1 MB)’ laat veertien maatregelen zien die je daarvoor kunt nemen. De maatregelen vergroten niet alleen de biodiversiteit, maar ze helpen ook bij de uitdagingen van het veranderende klimaat en ze verbeteren de leefomgeving. Daarnaast geeft de brochure een overzicht van de kosten, en van de baten voor overheden, bewoners en woningcorporaties.

Hoe vergroenen we winkelcentra?

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor winkelcentra. Zo neemt door extremere buien de kans op waterschade toe en kan hitte leiden tot minder bezoekers en dus omzetverliezen. Door winkelcentra te vergroenen, maak je ze klimaatbestendiger. De brochure ‘Hoe vergroenen we winkelcentra? (pdf, 3.9 MB)’ laat twaalf maatregelen zien die je kunt nemen om winkelcentra te vergroenen. Deze maatregelen maken winkelcentra niet alleen klimaatbestendiger, ze vergroten ook de biodiversiteit. Daarnaast geeft de brochure een overzicht van de kosten, en van de baten voor overheden, publiek en ondernemers.

Hoe vergroenen we bedrijventerreinen?

Een groot deel van ons land bestaat uit bedrijventerreinen. Daarom heeft het veel effect als we deze terreinen vergroenen. Dat is goed voor de biodiversiteit en een gezondere werkomgeving, en het helpt ons om ons beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De brochure ‘Hoe vergroenen we bedrijventerreinen? (pdf, 3.9 MB)’ laat twaalf maatregelen zien die je kunt nemen om bedrijventerreinen te vergroenen. Daarnaast vind je een overzicht van de kosten, en van de baten voor overheden en ondernemers.