3Di

Als beleidsmedewerker op het gebied van waterbeheer besef je dat we ons moeten voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Om te weten welke maatregelen je moet nemen, heb je onder andere modellen en simulaties nodig, bijvoorbeeld om te berekenen wat er gebeurt als een rivier overstroomt of een dijk doorbreekt. Daarvoor heeft een consortium van Nelen & Schuurman, Deltares, TU Delft EWI en Stelling Hydraulics de 3Di-simulator ontwikkeld. Met 3Di kun je simulaties maken van wateroverlast en rivieroverstromingen in stedelijk en landelijk gebied. Daarmee kun je het effect van een maatregel laten zien voor verschillende klimaatscenario’s. 3Di kan ingewikkelde processen berekenen en visualiseren. De simulaties zijn daarnaast snel en gedetailleerd. Omdat 3Di interactief is, kun je hem ook gebruiken op een touchtafel tijdens klimaatsessies met bewoners en andere partijen. Zo kun je samen problemen analyseren en maatregelen alvast virtueel uitproberen. Daarmee werk je tegelijk aan draagvlak voor mogelijke beslissingen.


Meer informatie