Mijn WaterRisicoProfiel

Wil je weten wat de kans is op overstromingen op een bepaalde locatie? Het WaterRisicoProfiel biedt daar inzicht in.

Voor wie?

Professionals die voor een specifieke locatie willen weten wat de kans is op een overstroming en op basis daarvan willen bepalen of de risico’s wel of niet acceptabel zijn.

Wat kun je ermee?

Met het WaterRisicoProfiel kun je bepalen wat ergens de kans is op een bepaalde overstromingsdiepte. Dat kun je doen voor drie momenten in de tijd: voor nu, voor 2050 en voor 2100. Deze overstromingsdiepte kan het gevolg zijn van extreme neerslag, hoogwater of dijkdoorbraken. Het WaterRisicoProfiel is gebaseerd op de informatie over overstromingen en extreme neerslag uit het LIWO. Wil je daarnaast bepalen of de kans op een bepaalde overstromingsdiepte aanleiding geeft om maatregelen te nemen? Dan kun je het bijbehorende WaterRisicoDiagram gebruiken. En voor een overzicht van mogelijke maatregelen per overstromingsdiepte kun je vervolgens de kaart Mogelijkheden voor gevolgbeperking gebruiken.

Wie heeft Mijn WaterRisicoProfiel ontwikkeld?

Mijn WaterRisicoProfiel is ontwikkeld door HKV lijn in water en staat als tool in de Klimaateffectatlas.

Publicatiedatum

De laatste versie is van juli 2020.