Woordenboek Hitte

In het Woordenboek Hitte vind je ongeveer 230 definities van termen rond het thema hitte die gebruikt worden in het klimaatadaptatieveld. Deze termen gaan vooral over hitte in stedelijk gebied en alles wat daarmee te maken heeft. Ook staan er termen in die meer gaan over klimaatverandering en de effecten ervan.

Voor wie?

Het Woordenboek Hitte is bedoeld voor professionals en overheidsprofessionals die zich bezighouden met klimaatadaptatie. Het woordenboek is een eerste opzet voor een standaard waarmee data-analisten data in het hittedomein kunnen metadateren.

Wat kun je met het woordenboek?

Rond het thema hitte bestaan allerlei termen waarvan de betekenis niet altijd duidelijk is. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk dat de definities van gebruikte termen voor iedereen in het klimaatadaptatieveld gelijk zijn. Het Woordenboek Hitte helpt hierbij. Het bundelt alle hittetermen in een begrippenkader met duidelijke definities.

Wie heeft het woordenboek ontwikkeld?

Overheidsstichting Geonovum heeft het Woordenboek Hitte ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Om de definities van de begrippen vast te leggen, heeft Geonovum samengewerkt met allerlei betrokkenen uit het werkveld. Stichting CAS beheert het woordenboek en zal in opdracht van IenW ook verkennen hoe het woordenboek aangevuld en verbeterd kan worden. Het zou in de toekomst bijvoorbeeld als basis kunnen dienen voor een informatiehuis over hitte, waarin data over hitte op een uniforme manier worden verzameld en uitgewisseld.

Wil je meedenken of heb je vragen?

Het woordenboek is in korte tijd samengesteld en de definities van veel termen zijn gebaseerd op Van Dale of Wikipedia. Daarom kan het woordenboek nog een verbeterslag gebruiken. Stichting CAS zal daarvoor hulp inschakelen van experts op het gebied van klimaatadaptatie en hitte. Ook gaat ze onderzoeken voor welke partijen het woordenboek interessant is om te gebruiken. Wil je meedenken over de doorontwikkeling, heb je suggesties voor verbetering of heb je vragen over het woordenboek? Neem dan contact op via de helpdesk. Meer informatie over de wijzigingsprocedure vind je in het document Woordenboek Hitte - Wijzigingsprocedure (pdf, 143 kB).

Publicatiedatum

1 september 2023