Handreiking Natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners

Er is steeds meer aandacht voor een groene gezonde leefomgeving. Bewoners voelen zich in een groene wijk gezonder, ervaren minder stress en bezoeken minder vaak de huisarts. Welke groene maatregelen kun je nemen en welke gezondheidseffecten kun je daarvan verwachten? Dat staat in de handreiking Natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners. Deze handreiking bestaat uit een top tien van groene maatregelen, met de verschillende positieve eff­ecten op de gezondheid erbij. Bij elke maatregel vind je naast de positieve effecten ook eventuele knelpunten. Alle genoemde gezondheidseffecten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Voor wie?

Gemeenten, opdrachtgevers, beleidsmakers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en bouwbedrijven

Wat kun je ermee?

Deze handreiking kun je gebruiken bij de aanleg of herinrichting van woonwijken. De meeste maatregelen zijn ook te gebruiken op plekken waar mensen werken, zoals kantoor- en industrieterreinen. Ook zijn ze geschikt voor de terreinen van zorginstellingen. De volgorde van de maatregelen in de handreiking is gebaseerd op schaalniveau en gaat van groot naar klein. Achterin vind je een tabel waarin de maatregelen en effecten zijn samengevat, en een lijst met bronnen en tips om verder te lezen.

Wie heeft het ontwikkeld?

Deze handreiking is ontwikkeld door KAN Bouwen.

Publicatiedatum

22 juni 2023