Handreiking knikpuntenanalyse

De knikpuntenanalyse is een methode waarmee je kunt bepalen hoe gevoelig een systeem is voor klimaatverandering. Wanneer zijn de grenzen van een systeem bereikt? Met andere woorden: waar zitten de knikpunten? Bij rioolsystemen bijvoorbeeld is het knikpunt het moment waarop een riool het regenwater niet meer kan afvoeren. Dan ontstaat er overlast of schade. De Handreiking knikpuntenanalyse (pdf, 575 kB) van RWS Waterdienst en Deltares helpt je om een knikpuntenanalyse uit te voeren.

Door een knikpuntenanalyse uit te voeren, kun je inschatten wanneer toekomstige veranderingen het systeem in gevaar brengen. Het stappenplan in de Handreiking knikpuntenanalyse helpt je om zo’n analyse uit te voeren: je definieert beleidsthema’s, kiest de juiste criteria en indicatoren en bepaalt de knikpunten. Met behulp van een klimaatscenario kun je dan inschatten wanneer de knikpunten optreden.

In de handreiking vind je ook voorbeelden. Die kun je gebruiken om te controleren of je de knikpuntenanalyse op de goede manier toepast.