Ontwerp je klimaatschoolplein

Klimaatschoolpleinen zijn schoolpleinen waar je kunt rennen, klauteren, kliederen, je verstoppen en chillen. Op een klimaatschoolplein is veel meer natuur dan op een gewoon schoolplein. En dat is maar goed ook, want het klimaat verandert. ‘Ontwerp je klimaatschoolplein’ is een serious game waarmee kinderen hun eigen 3D-klimaatschoolplein kunnen ontwerpen.

Hoe ziet de game eruit?

De serious game is gebouwd als website en bestaat uit twee delen:

  1. Een invoerportaal, waarop de leerkracht het huidige schoolplein kan tekenen en de klimaatambitie kan bepalen.
  2. Een ontwerpportaal, waarop de leerling zijn of haar schoolomgeving kan inrichten.

Voor wie is deze game bedoeld?

De game is bedoeld voor alle organisaties die een groen schoolplein willen realiseren en kinderen willen betrekken in het ontwerpproces. Dit kunnen overheden zijn, zoals provincies, waterschappen en gemeenten, maar ook schoolbesturen, vastgoedontwikkelaars hovenieren of (landschaps)ontwerpers.

Ga naar de serious game ‘Ontwerp je klimaatschoolplein’.