ISO managementnormen voor klimaatadaptatie

NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) beheert ruim 34.000  normen. Dat zijn nationale, Europese of mondiale afspraken waar alle belanghebbenden (overheden en andere partijen) het samen over eens zijn. In 2019 is de NEN-commissie ‘ISO-normen voor klimaatadaptatie’ van start gegaan. Vanuit deze commissie dragen Nederlandse belanghebbenden bij aan de ontwikkeling van internationale normen voor klimaatadaptatie binnen ISO, de internationale organisatie voor standaardisatie. Inmiddels zijn twee ISO-normen op het gebied van klimaatadaptatie klaar. Hieronder lees je waarvoor je de twee normen kunt gebruiken.

  • De eerste norm NEN-EN-ISO 14090 “Klimaatadaptatie - Principes, eisen en richtlijnen” geldt ook op Europees niveau en is de eerste norm die ISO heeft ontwikkeld over klimaatadaptatie. Wil je in jouw organisatie bij je plannen en activiteiten aandacht besteden aan de effecten van klimaatverandering? Schrijf je bijvoorbeeld een klimaatadaptatieplan? Of wil je erachter komen welke klimaatrisico’s jouw organisatie loopt? Dan kan deze norm je verder helpen om dat op een systematische manier aan te pakken.
  • De tweede norm ISO/TS 14092 “Klimaatadaptatie – Eisen en richtlijnen voor adaptatieplanning voor lokale overheden en gemeenschappen” is bedoeld om lokale overheden en andere betrokken partijen op weg te helpen bij het nadenken over maatregelen voor klimaatadaptatie. Heb je bijvoorbeeld als gemeente een stresstest uitgevoerd en wil je de resultaten met andere partijen bespreken in een risicodialoog? Zodat je op basis daarvan een adaptatiestrategie kunt opstellen? Dan kan deze norm je daarbij helpen.

Bij deze twee normen blijft het niet. ISO ontwikkelt een hele serie normen voor klimaatadaptatie waaraan Nederlandse belanghebbenden in de NEN-commissie bijdragen.