RadarTools

Als waterbeheerder heb je behoefte aan betrouwbare informatie over de gevolgen van extreme buien op de grond. Hoe verhoudt de schade zich bijvoorbeeld tot de duur van de bui? Hoe zwaar was de bui en waar kwam het water precies terecht? En wat betekent een regenbui voor de rekenmodellen die je gebruikt om de gevolgen van extreem weer te simuleren? Daarvoor hebben Stichting Rioned en Stowa RadarTools ontwikkeld. RadarTools is speciale software die je helpt om per gemeente de gevolgen van neerslag op de grond in beeld te krijgen. Met deze software kun je beter maatregelen nemen tegen de gevolgen van extreme buien. RadarTools is voor iedereen die meer wil weten over extreme buien in Nederland: gemeenten, waterschappen, adviesbureaus, verzekeraars, grondeigenaren en boeren. Maar je kunt RadarTools ook gebruiken als je gewoon geïnteresseerd bent in extreme neerslag bij jou in de buurt.


Meer informatie