Grondwater en Ruimtelijke Ordening

Grondwater speelt op verschillende manieren een rol in de ruimtelijke ordening. Als je voor de gemeente een omgevingsvisie opstelt, is het belangrijk om dat te weten. Grondwater speelt bijvoorbeeld een grote rol bij onze drinkwatervoorziening, bij het leveren van bodemenergie en voor de natuur. Ook de landbouw is erg afhankelijk van grondwater.

Omdat de rollen van grondwater niet bij iedereen bekend zijn, vind je op de website van Rijkswaterstaat Bodem+ de tool Grondwater en Ruimtelijke Ordening. Deze tool helpt je om bij het realiseren van klimaatadaptieve ambities rekening te houden met grondwater. De tool bevat praktijkvoorbeelden van manieren om grondwater in je visie te betrekken. Ook vind je er factsheets, voorbeeldteksten en handvatten.