Stappen Borgingsinstrumentarium

De tool Stappen Borgingsinstrumentarium is een stappenplan voor gemeenten om te bepalen welke instrumenten ze kunnen inzetten om klimaatadaptatie in de openbare ruimte en bij gebiedsontwikkeling te borgen. Om duidelijk te krijgen welke instrumenten geschikt zijn, helpt het stappenplan gemeenten om een aantal sturende principes te kiezen. Het stappenplan is geschikt voor kleine, middelgrote en grote gemeenten.

Voor wie?

Overheidsprofessionals

Wat kun je ermee?

Je kunt het stappenplan gebruiken om ervoor te zorgen dat klimaatadaptatie standaard deel uitmaakt van werkprocessen, en bestuurlijk en juridisch wordt vastgelegd. In de eerste stap verken je samen met bestuur of gemeenteraad een aantal sturende principes. Daarna helpt het stappenplan je om criteria te kiezen voor de beleidsinstrumenten waarmee je klimaatadaptatie wilt stimuleren. Dan analyseer je de beschikbare instrumenten en kies je welke je wilt gebruiken. Tot slot werk je toe naar een raadsvoorstel, zodat de gemeente aan de slag kan gaan.

Wie heeft het ontwikkeld?

Het stappenplan is ontwikkeld door de provincie Gelderland, samen met Regio Vallei & Veluwe, TAUW en &flux.

Publicatiedatum

December 2023