Stimuleringsinstrumenten IenW

Als je voor de gemeente, het waterschap of de provincie werkt, dan weet je hoe groot de uitdaging is om Nederland klimaatbestendig te maken. Er is tijd en inzet nodig om klimaatbestendigheid te verankeren in beleid en werkprocessen. Om ervoor te zorgen dat deze omslag nog sneller gaat, kunnen alle decentrale overheden gebruikmaken van een aantal belangrijke stimuleringsinstrumenten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Dit zijn vooral financiële instrumenten, bijvoorbeeld om de processen van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s te versnellen. Om de uitvoering van adaptatiemaatregelen te versnellen, kunnen werkregio’s een bijdrage bij het Rijk aanvragen via de Impulsregeling klimaatadaptatie. Naast financiële instrumenten zijn er ook andere manieren om klimaatadaptatie te versnellen, bijvoorbeeld door kennis te delen in netwerken en projecten.