Mogelijkheden voor gevolgbeperking

Ondanks onze sterke waterkeringen blijft er een kans bestaan op overstromingen. Maar hoe zorg je ervoor dat er dan zo weinig mogelijk schade ontstaat en er geen slachtoffers vallen? Kun je schade in jouw gebied of op jouw locatie voorkomen of beperken? Of kun je alleen maatregelen nemen om er veilig te kunnen schuilen of te evacueren? Om daarachter te komen kun je gebruikmaken van de kaart ‘Mogelijkheden voor gevolgbeperking’ in de Klimaateffectatlas. Samen met de bijbehorende databank met maatregelen helpt deze kaart je om voor jouw gebied of locatie maatregelen te kiezen waarmee je de gevolgen van een overstroming zoveel mogelijk kunt beperken.

Voor wie?

Voor waterveiligheidsexperts, gebiedsinrichters, ontwerpers en projectontwikkelaars die werken voor een gemeente, provincie, waterschap of bedrijf.

Wat kun je ermee?

De kaart laat per gebied zien welk type maatregelen je er het beste kunt nemen: maatregelen om schade te voorkomen, te beperken of om veilig te kunnen schuilen of evacueren. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat er voor vitale en kwetsbare functies strengere eisen gelden. De kaart is ook gekoppeld aan een databank met maatregelen. Welke maatregelen geschikt zijn, is afhankelijk van hoe diep een gebied of locatie kan overstromen en op welk schaalniveau je maatregelen wilt nemen. Zo zijn er voor een gebouw andere maatregelen mogelijk dan voor een buurt. Wil je maatregelen nemen op een specifieke locatie? Dan kun je de overstromingskenmerken het beste bepalen op basis van Mijn WaterRisicoProfiel, omdat die data gedetailleerder is.

Wie heeft de kaart en databank ontwikkeld?

De kaart Mogelijkheden voor gevolgbeperking  toont informatie uit het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO). De kaart is samen met de bijbehorende databank met maatregelen ontwikkeld door stichting CAS (Climate Adaptation Services).

Publicatiedatum

Juni 2023