Zinloze verhardingstool

Werk je als beleidsmaker bij de gemeente en wil je weten welke plekken in de openbare ruimte je kunt vergroenen? Dan kun je nu gebruikmaken van de zinloze verhardingstool van Sweco. Met dit hulpmiddel kun je bepalen op welke plekken in de openbare ruimte de verharding niets toevoegt. En die je dus net zo makkelijk kunt vergroenen, bijvoorbeeld om hittestress tegen te gaan of om wateroverlast of droogte te bestrijden. Voorbeelden van plekken met zinloze verharding zijn veel te brede stoepen, versteende hoeken en totaal versteende pleintjes.

Met de zinloze verhardingstool weet je in twee stappen waar je aan de slag kunt gaan: de eerste stap bestaat uit een data-analyse om te bepalen waar vakken met zinloze verharding liggen. In de tweede stap ga je prioriteren: je maakt dan een top 50 of 100 van plekken waar het weghalen van verharding het meeste effect heeft. Door bijvoorbeeld een plek aan te pakken met wateroverlast draag je bij aan klimaatadaptatie. En door aan te sluiten bij bestaand groen vergroot je de biodiversiteit.

De resultaten kun je op meerdere manieren gebruiken. Zo kun je de gegevens uit de data-analyse tientallen jaren gebruiken bij het vergroenen van wijken. En de gemeente Zeist heeft de resultaten al gebruikt bij een aanvraag voor de Impulsregeling. De gemeente wil gericht haar top 50 van vakken met zinloze verharding gaan vergroenen.