Mindmap Hitte

Werk je voor de gemeente en wil je weten welke problemen extreme hitte kan veroorzaken in de stad? Dan kun je gebruikmaken van de Mindmap Hitte. In deze mindmap zijn de problemen van extreme hitte verdeeld in vijf thema’s: gezondheid, netwerken, water, leefbaarheid en buitenruimte. Bij elk thema vind je vier of vijf problemen die je kunt aanklikken voor een factsheet met informatie en uitleg. Hitte kan bijvoorbeeld grote invloed hebben op je gezondheid, werkproductiviteit en je nachtrust. En wat is het gevolg van hitte voor de straten in de wijk? Wat zijn de gevolgen voor planten en dieren? Elke factsheet sluit af met mogelijke maatregelen die je kunt nemen om een probleem tegen te gaan. Je kunt de factsheets makkelijk downloaden.