Bordspel Stedelijk evenwicht

Stedelijke beleidsmakers staan voor een grote uitdaging: hoe realiseer je een stedelijk bouwprogramma dat bestand is tegen het veranderende klimaat én zorgt dat steden leefbaar blijven? Die vraag ligt aan de basis van het spel “Stedelijk evenwicht”. Stedelijk evenwicht is een bordspel waarop stedelijke ontwikkeling (de strijd om de ruimte tussen woningbouw en ruimte voor groen en water) in een bestaande stedelijke context wordt gesimuleerd.

Het spel is geschikt voor 3 tot 6 spelers met drie rollen: overheid, ontwikkelaar en gebruiker (bewoner). Het spel kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de startfase van projecten, het trainen van medewerkers of als onderdeel van een opleiding.

Het resultaat van een spelletje stedelijk evenwicht is

  • een beter inzicht in de noodzaak van vroegtijdige samenwerking tussen overheid, projectontwikkelaar en gebruikers. Dit om te voorkomen dat op de langere termijn hoge (maatschappelijke) kosten ontstaan om negatieve effecten van een woningbouwprogramma op de leefomgeving bij een veranderend klimaat op te lossen.
  • een sterker besef over de samenhang tussen gebiedsontwikkeling en klimaatverandering
  • veel gespreksstof na afloop van het spel.

Download de flyer (pdf, 387 kB) voor meer informatie over het spel Stedelijk evenwicht.