Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO)

Voor eind 2021 moet elke gemeente een Transitievisie Warmte opstellen om wijken van het aardgas te koppelen. Om gemeenten hierbij te helpen heeft de VNG de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) ontwikkeld. Via de viewer van de DEGO kun je data opvragen die belangrijk is voor jouw gemeente. Door onder meer gebruik te maken van kaartlagen van de Klimaateffectatlas, biedt de DEGO je ook de kans om opgaven voor de energietransitie te koppelen aan klimaatadaptatie. Onder het tabblad ‘koppelkansen’ kun je data opvragen over het stedelijk hitte-eilandeffect, lokale gevoelstemperatuur, wateroverlast die eens in de duizend jaar voorkomt en wateroverlast die eens in de honderd jaar voorkomt. Alle data die je opvraagt kun je ook downloaden.

De DEGO maakt zo veel mogelijk gebruik van open data. Een klein aantal datasets is alleen toegankelijk voor ambtenaren van gemeenten die actief betrokken zijn bij het maken van de Transitievisie Warmte.