InfoWorks ICM

Het softwareprogramma Infoworks ICM van Innovyze kan helpen om wateroverlast te voorkomen. Het is een programma dat waterschappen, gemeenten en andere betrokken partijen goed samen kunnen gebruiken.

Met Infoworks ICM kun je in één integraal model de afstroming van oppervlaktewater en rioolwater berekenen. De afstroming in het rioolsysteem simuleer je dan eendimensionaal en de afstroming over een terrein tweedimensionaal. Je kunt het softwareprogramma gebruiken om overstromingen en overstromingsrisico’s in kaart te brengen, de precieze oorzaak van overstromingen te bepalen en om overstromingen te voorspellen. Daarnaast helpt het programma je om schade van wateroverlast te berekenen en inrichtingsmaatregelen te toetsen, zoals waterbergingen en infiltratiekratten. Ook is het mogelijk om de waterkwaliteit te monitoren doordat je de watertemperatuur, de opgeloste zuurstof, het zoutgehalte, de PH-waarde en nog veel meer kunt modelleren.


Meer informatie