InfoWorks ICM

Het veranderend klimaat zal de capaciteit van onze watersystemen meer en meer op de proef stellen. Daarom is het noodzakelijk voor de waterbeheerder om te beschikken over de juiste instrumenten zodat hij/zij in staat is beslissingen te nemen om wateroverlast te voorkomen.

Het integrale watermodelleringspakket InfoWorks ICM berekent zowel de afstroming van oppervlaktewater als van stedelijk water in één model. Naast de stroming in de watersystemen zelf (1D), kan ook de afstroming over het terrein worden gesimuleerd (2D). InfoWorks ICM kan zodoende ingezet worden voor de volgende doeleinden:

  • In kaart brengen van overstromingen en overstromingsrisico’s
  • Bepalen van exacte oorzaak van overstromingen
  • Aftoetsen van inrichtingsmaatregelen (bv. waterberging, infiltratie)
  • Interactie tussen oppervlaktewater en stedelijk water
  • Impact van klimaatscenario’s en stedelijke/industriële ontwikkeling
  • Ontwerp/beheer van waterinfrastructuur
  • Waterverontreiniging en sedimentatie
  • Berekenen van schade
  • Real-time overstromingsvoorspellingen

Hiermee vormt ICM het ideale communicatiemiddel tussen waterschap, gemeente, studiebureau en elke andere belanghebbende.

Ga naar ICM