Thermal walk

Een thermal walk is een onderzoeksmethode om gemeten en ervaren hitte van een bepaald gebied in kaart te brengen en antwoord te krijgen op vragen zoals: hoe hittebestendig is een bepaalde looproute in de stad, een winkelstraat, een woonwijk, een stationsgebied of een marktplein? Een thermal walk brengt in beeld welke inrichtingsvormen het heetst, het koelst, het aangenaamst en het meest onaangenaam zijn. Eén van de bepalende factoren daarbij is de gevoelstemperatuur. Ligt een locatie in de volle zon of juist in de schaduw? Naast luchttemperatuur en gevoelstemperatuur richt de thermal walk zich op de thermische beleving – dus hoe wordt een bepaalde locatie thermisch gezien ervaren. Ook het psychologisch effect is een belangrijke factor bij het hittebestendig inrichten van de buitenruimte.

De thermal walk is een goede methode om ontwerpers van de buitenruimte te laten verkennen en ervaren wat de invloed van groen, water en ruimte zijn op de luchttemperatuur, de gevoelstemperatuur en de thermische beleving. Daarnaast kan de thermal walk een middel zijn om met collega’s en gemeentebesturen het onderwerp hitte te verkennen en de risicodialoog te starten.

Tijdens een Thermal Walk bezoeken de deelnemers een aantal locaties als onderdeel van een looproute of in een gebied waar de thermische beleving wordt onderzocht aan de hand van een vragenlijst. Daarnaast worden meteorologische metingen uitgevoerd om de lucht- en gevoelstemperatuur in kaart te kunnen brengen.

Lees meer op de website van de Hogeschool van Amsterdam.