Wat groen kan doen

Groen wordt vaak gezien als middel bij klimaatadaptatie, omdat groen het mes aan meerdere kanten snijdt. Groen in de stad heeft veel voordelen, zoals het zuiveren van de lucht, het opnemen van CO2,  het afvangen van water, het creëren van sociale cohesie en het reduceren van ziekteverzuim. Bovenstaande voordelen klinken logisch, maar worden niet altijd meegenomen in de afweging om te investeren in stedelijk groen. Veelal wordt groen gezien als kostenpost. De tool ‘wat groen kan doen' berekent de toegevoegde waarde van groen in de stad. De tool drukt de waarde van groen in geld uit, op basis van wetenschappelijke publicaties. De tool toont aan dat investeren in stedelijk groen niet alleen een kostenpost is, maar ook veel baten oplevert. Bovendien stimuleert de tool partijen om samen te gaan nadenken over de meerwaarde dat stedelijke groen oplevert voor de buitenruimte en de samenleving.

Meer informatie? Stuur een e-mail naar: avdt@kragten.nl