Kennisdocument Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie

Een consortium van NKWK Klimaatbestendige Stad heeft onderzoek gedaan naar de invloed van klimaatverandering en ook naar mogelijke bijeffecten van adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit. Eén van de resultaten van dat onderzoek is dit kennisdocument Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SKWA). Dit interactieve document biedt snel en makkelijk inzicht in de mogelijke effecten van klimaatverandering en van adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit. Ook vind je er maatregelen die mogelijke knelpunten op het gebied van waterkwaliteit kunnen beperken of oplossen.

Voor wie?

Het kennisdocument is gemaakt voor waterbeheerders.

Wat kun je ermee?

Je kunt verschillende routes nemen in het document:

  • Je kunt je eerst verdiepen in de effecten van klimaatverandering op de waterkwaliteit en via de thema’s wateroverlast, droogte of hitte doorklikken naar effecten op verschillende stuurvariabelen of naar adaptatiemaatregelen.
  • Als je meer wilt weten over het effect van een adaptatiemaatregel op de waterkwaliteit, begin dan meteen bij het thema klimaatadaptatiemaatregelen.
  • Wil je ergens de stedelijke waterkwaliteit verbeteren? Dan kun je beginnen bij een indicator die invloed heeft op de waterkwaliteit, zoals voedselrijkdom, watertemperatuur of verontreiniging. Elke indicator wordt bepaald door verschillende stuurvariabelen. Per stuurvariabele kun je weer bekijken wat voor maatregelen je kunt nemen om de waterkwaliteit te verbeteren.

Wie heeft het kennisdocument ontwikkeld?

Het kennisdocument is ontwikkeld door Arcadis, Royal HaskoningDHV, TAUW, RIVM, Deltares en Stichting CAS.

Publicatiedatum

December 2023