Stedelijke waterkwaliteit

Klimaatverandering heeft invloed op de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. De gevolgen daarvan verschillen per gebied en locatie. Deze pagina’s kunnen gemeenten en waterschappen op weg helpen om die gevolgen voor een gebied of locatie in kaart te brengen. Daarnaast kun je hier lezen waar je op moet letten bij de aanleg en het beheer van adaptatiemaatregelen, die ook invloed kunnen hebben op de waterkwaliteit.

Wat is de invloed van klimaatverandering op de ecologische kwaliteit?

Klimaatverandering heeft verschillende effecten op de ecologische kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. De waterkwaliteit kan veranderen doordat klimaatverandering zorgt voor fysische of chemische veranderingen van het water zelf. Denk bijvoorbeeld aan verzilting, waardoor de concentratie zout toeneemt. Of aan de concentratie zuurstof, nutriënten en microverontreinigingen in het water. Daarnaast heeft klimaatverandering effect op alles wat in het water leeft, zoals vissen, waterplanten, algen en muggen.

Wat is de invloed van klimaatverandering op de gebruikskwaliteit?

Als door klimaatverandering de kwaliteit van het stedelijk oppervlaktewater verandert, heeft dat gevolgen voor de verschillende gebruiksfuncties van het oppervlaktewater. Door klimaatverandering neemt bijvoorbeeld blauwalg toe, wat invloed kan hebben op de mogelijkheden om te vissen en te zwemmen in oppervlaktewater.

Hoe kunnen adaptatiemaatregelen de stedelijke waterkwaliteit beïnvloeden?

Er zijn veel verschillende maatregelen waarmee we de gevolgen van klimaatverandering kunnen beheersen. Dit noemen we adaptatiemaatregelen. Zulke maatregelen kunnen een positief effect hebben op de stedelijke waterkwaliteit.

Wat kun je doen voor een betere waterkwaliteit?

Je kunt verschillende maatregelen nemen om de waterkwaliteit te beschermen of om met de gevolgen van een verandering in waterkwaliteit om te gaan. Er is een tabel ontwikkeld met mogelijke maatregelen.

Adviezen aan overheden en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

We hebben een aantal adviezen op een rijtje gezet. Deze kunnen je helpen om voor een gebied in kaart te brengen wat de effecten van klimaatverandering en adaptatiemaatregelen zijn op de waterkwaliteit. Ook doen we aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

Meer informatie

De achtergrondinformatie bij deze pagina’s over de invloed van klimaatadaptatie en adaptatiemaatregelen op de stedelijke waterkwaliteit staat in het onderzoeksrapport ‘Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie’ (pdf, 1.6 MB). Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Deltares, Arcadis en Wageningen Environmental Research (WENR). Zij hebben dit onderzoek gedaan in opdracht van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).

Wil je meer weten over Stedelijke waterkwaliteit? Of heb je suggesties om dit kennisdossier aan te vullen? Vragen en suggesties zijn van harte welkom! Laat het ons weten via het contactformulier.