Wat is de invloed van klimaatverandering op de functionele waterkwaliteit?

Als de kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater door klimaatverandering verandert, kan dat gevolgen hebben voor de verschillende gebruiksfuncties van het water. In de zomer kan het water bijvoorbeeld minder geschikt raken voor zwemmen, doordat er vaker blauwalg in voorkomt. Door klimaatverandering neemt ook verzilting toe, waardoor het water minder geschikt wordt voor industrieel gebruik en de irrigatie van bijvoorbeeld stedelijk groen.

Tool SWKA helpt waterkwaliteit te verbeteren

De verschillende eigenschappen van een watersysteem bepalen samen de waterkwaliteit. Door de waarde van deze eigenschappen te veranderen, kun je de waterkwaliteit beïnvloeden of ‘sturen’. Wil je de waterkwaliteit van een watersysteem verbeteren? Dan kan de tool Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA) daarbij helpen. Deze tool biedt inzicht in de grenswaarden van verschillende ‘stuurvariabelen’ bij verschillende gebruiksfuncties. De temperatuur van een watersysteem moet bijvoorbeeld tussen de 25 en 32 graden zijn om het te kunnen gebruiken als zwemwater.

In de visualisatie hieronder zie je wat de gevolgen kunnen zijn voor tien verschillende gebruiksfuncties. Onder de visualisatie staat een plusje voor elke gebruiksfunctie. Als je daarop klikt, verschijnt de toelichting erbij.