Hoe kun je negatieve effecten op waterkwaliteit tegengaan?

Om negatieve effecten van klimaatverandering of van adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit tegen te gaan, kan het nodig zijn om maatregelen te nemen. Op deze pagina staat een overzicht van verschillende ‘waterkwaliteitsmaatregelen’. Deze maatregelen zijn verdeeld in zes clusters. Wil je weten wat het effect van deze maatregelen is op de indicatoren? Download dan de Excel-tabel. Onder de maatregelen vind je een uitleg bij de Excel-tabel.

Download de tabel met Waterkwaliteitsmaatregelen (xlsx, 32 kB)

Waterkwaliteitsmaatregelen kunnen bedoeld zijn om de ecologische kwaliteit van stedelijk water te verbeteren. Daarnaast kunnen ze ook bedoeld zijn om de functionele kwaliteit van stedelijk water te verbeteren, zoals voor het gebruik van drinkwater of proceswater voor industrie.

→ Lees meer over de invloed van klimaatverandering op de ecologische kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater

→ Lees meer over de gebruiksfuncties van stedelijke oppervlaktewater en hoe deze worden beïnvloed door klimaatverandering

Overzicht van waterkwaliteitsmaatregelen

Maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren kunnen heel erg uiteenlopen. Communicatie richting zwemmers bijvoorbeeld over blauwalg is een heel andere maatregel dan aanpassingen doen aan het riool. Daarom zijn de maatregelen hieronder verdeeld in clusters. Vanaf pagina 156 van het interactieve kennisdocument Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (pdf, 13 MB) vind je per cluster een korte uitleg en foto’s van een aantal maatregelen. Dit kan ook inspiratie bieden om verder na te denken over manieren om het watersysteem robuuster te maken.

Uitleg over de tabel

De tabel is niet uitputtend en vooral bedoeld als inspiratiebron om de dialoog op gang te brengen over de meest effectieve manieren om het watersysteem robuuster te maken. In de tabel zijn de maatregelen ook onderverdeeld in clusters. Daarnaast zijn ze verdeeld over drie maatregeltypen. Verder kun je in de tabel zien op welk schaalniveau een maatregel genomen wordt en door welke partij (de initiatiefnemer). ‘Baggeren van de watergang’ is bijvoorbeeld een lokale maatregel die een gemeente en/of het waterschap uitvoert. Rechts in de tabel zie je de indicatoren met daaronder twee typen maatregelen: effectgericht en brongericht. Onder het type ‘brongerichte maatregel’ staan de stuurvariabelen die bij de indicator horen. De blokjes geven aan welke indicatoren of stuurvariabelen door de maatregel toenemen of afnemen. Deze toename (T) of afname (A) is meestal positief (groen), maar kan in sommige gevallen ook negatief (rood) zijn.