Wat is de invloed van klimaatverandering op de ecologische waterkwaliteit?

Klimaatverandering heeft verschillende gevolgen voor de ecologische kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Deze gevolgen kun je onderverdelen in twee typen: abiotische factoren en biologische effecten. Hieronder leggen we beide typen uit. Daarnaast vind je onderaan deze pagina een visualisatie over de ecologische waterkwaliteit. Als je daarop klikt, kom je op de uitvergrote versie waarin je kunt inzoomen op verschillende effecten.

Abiotische factoren

De waterkwaliteit kan veranderen doordat klimaatverandering zorgt voor fysische of chemische veranderingen van het water zelf. Denk bijvoorbeeld aan verzilting, waardoor de concentratie zout toeneemt. Of aan de concentratie zuurstof, nutriënten en microverontreinigingen in het water. Dit noemen we ook wel abiotische factoren van water. Hoge watertemperaturen kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat de concentratie zuurstof in water afneemt.

Biologische effecten

Klimaatverandering heeft ook invloed op alles wat in het water leeft, zoals vissen, waterplanten, algen en muggen. Dit noemen we de biologische effecten van klimaatverandering op de ecologische waterkwaliteit.

Visualisatie

Op de visualisatie hieronder zie je in één overzicht de gevolgen van klimaatverandering voor de ecologische waterkwaliteit. Als je daarop klikt, kom je op de uitvergrote versie. Daarin kun je bij elk effect doorklikken voor een korte toelichting.