Welke effecten hebben adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit?

Om ons en onze omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat, nemen we verschillende maatregelen. Deze adaptatiemaatregelen kunnen de waterkwaliteit positief of negatief beïnvloeden. Om te voorkomen dat adaptatiemaatregelen een negatief effect hebben op de waterkwaliteit, is het belangrijk om te weten welke effecten er kunnen optreden. Hieronder kun je voor elke adaptatiemaatregel zien wat de positieve en negatieve effecten zijn op de waterkwaliteit.

Meer informatie over de mogelijke effecten van adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit vind je in het i-report (pdf, 11 MB). Ga daarvoor naar het onderdeel ‘Klimaatadaptatiemaatregelen’. Daar staan verschillende clusters van adaptatiemaatregelen. Als je op een cluster klikt, kun je er meer over lezen. Ook kun je hier doorklikken naar verschillende specifieke maatregelen en meer lezen over de invloed die ze kunnen hebben op de waterkwaliteit. Die invloed hangt af van verschillende stuurvariabelen: nemen deze toe of af, en is de toename of afname positief of negatief?

Dakbedekking vervangen door groen

Verhard oppervlak verwijderen en vervangen

Water ‘technisch’ vasthouden of afkoppelen en dan infiltreren

Water technisch vasthouden of afkoppelen en dan alsnog afvoeren

Meer oppervlaktewater creëren

Primair warmteverlagende maatregelen