Welke effecten hebben adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit?

Om ons en onze omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat, nemen we verschillende maatregelen. Deze adaptatiemaatregelen hebben vaak een positief effect op de waterkwaliteit, maar ze kunnen ook een negatief effect hebben. Hieronder kun je voor elke adaptatiemaatregel zien wat de positieve en negatieve effecten kunnen zijn op de waterkwaliteit. Dit overzicht kan helpen om positieve effecten te vergroten en mogelijk negatieve effecten zoveel mogelijk te verkleinen.

Meer informatie over de mogelijke effecten van adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit vind je in het interactieve kennisdocument Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (pdf, 13 MB). Ga daarvoor naar het onderdeel ‘klimaatadaptatiemaatregelen’. Daar staan verschillende clusters van adaptatiemaatregelen. Als je op een cluster klikt, kun je er meer over lezen. Ook kun je hier doorklikken naar verschillende specifieke maatregelen en meer lezen over de invloed die ze kunnen hebben op de waterkwaliteit. Die invloed hangt af van verschillende stuurvariabelen: nemen deze toe of af, en is de toename of afname positief of negatief?

Dakbedekking vervangen door groen

Verhard oppervlak verwijderen en vervangen

Water ‘technisch’ vasthouden of afkoppelen en dan infiltreren

Water technisch vasthouden of afkoppelen en dan alsnog afvoeren

Meer oppervlaktewater creëren

Primair warmteverlagende maatregelen