Hoe kwetsbaar is een watersysteem voor klimaatverandering?

Wil je als waterbeheerder inzicht krijgen in hoe kwetsbaar een bepaald watersysteem is voor klimaatverandering? Dan kunnen de tools in dit kennisdossier je verder helpen. Bij de tools hoort ook een handreiking. Deze vertelt stap voor stap hoe je de tools kunt gebruiken.

Interactief kennisdocument

Wil je direct inzicht in de effecten van klimaatverandering of adaptatiemaatregelen op de waterkwaliteit? Bekijk dan het kennisdocument Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (pdf, 13 MB) (SWKA). Dit interactieve document laat zien hoe klimaatverandering en adaptatiemaatregelen de kwetsbaarheid van een watersysteem kunnen beïnvloeden. Het biedt snel een duidelijk inzicht antwoord op je vraag omdat je heel gericht door het document heen kunt klikken.

Tool met grenswaarden

Als waterbeheerder kun je de tool met grenswaarden Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie (SWKA) gebruiken om voor een watersysteem inzichtelijk te maken hoe kwetsbaar het is voor klimaatverandering en waar dat aan ligt. In de tool zie je bij elke gebruiksfunctie wat de grenswaarden zijn voor verschillende stuurvariabelen. Op basis van de gegevens die je invoert, maakt de tool grafieken. Deze laten in één oogopslag zien of het watersysteem wel of niet geschikt is voor een bepaalde gebruiksfunctie en welke stuurvariabelen dat veroorzaken. Met de tool kun je het volgende:

  • Je kunt in de tool aangeven voor welke functies een watersysteem gebruikt wordt of welke functies in de toekomst interessant zijn.
  • Met de tool kun je per stuurvariabele zichtbaar maken wat de huidige waarde ervan is.
  • Je kunt in de tool aangeven of de waarde van een stuurvariabele door klimaatverandering  stijgt, daalt of gelijk blijft.
  • De tool gaat uit van de grenswaarden die zijn gebaseerd op literatuur en het oordeel van deskundigen. Maar je kunt deze grenswaarden ook aanpassen op basis van eigen beleid of wensen.
  • Je kunt de resultaten van de tool in de vorm van grafieken exporteren naar een document als je dat wilt.

Handreiking

Wil je met behulp van de twee tools hierboven een beeld krijgen van de waterkwaliteit in een bepaald watersysteem? Dan kun je daarbij de Handreiking Verkenning Klimaateffecten Stedelijk Water (pdf, 1 MB) gebruiken. Hiermee doorloop je een stappenplan, maar je bent ook vrij om daarvan af te wijken. Het duurt gemiddeld 1 tot 2 dagen om dit stappenplan zorgvuldig te doorlopen.