Wacht niet op water

Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien komen  steeds vaker voor. Ze veroorzaken plotselinge wateroverlast en kunnen grote gevolgen hebben. ‘Wacht niet op water’ is een campagne om inwoners voor te bereiden op plotselinge wateroverlast. Op wachtnietopwater.nl vind je niet alleen tips om je voor te bereiden, maar ook om je verder te helpen als er bijvoorbeeld een overstroming is. Wat moet je dan wel of juist niet doen?

De campagne is opgezet door de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Waterschap Limburg, en is gefinancierd door Waterschap Limburg.