Wacht niet op water

Ons klimaat verandert. Hevige regenbuien komen steeds vaker voor. Ze veroorzaken plotselinge wateroverlast en kunnen grote gevolgen hebben. ‘Wacht niet op water’ helpt inwoners zich voor te bereiden op plotselinge wateroverlast. Naast tips om je voor te bereiden vind je op wachtnietopwater.nl ook informatie om je verder te helpen als er al wateroverlast is. Wat moet je dan wel of juist niet doen?

Voor wie?

Inwoners van gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast

Wat kun je ermee?

Op de website ‘Wacht niet op water’ staan tips waarmee bewoners zich kunnen voorbereiden op de gevolgen van extreme buien. De tips zijn verdeeld in drie categorieën: maatregelen die je kunt nemen voor de wateroverlast, tijdens de wateroverlast en na de wateroverlast. Het doel van de website is om bewoners handvatten te geven om de overlast en de schade te beperken. Ook kun je leren van de inspirerende ervaringen en verhalen van bewoners die grote wateroverlast hebben meegemaakt, zoals de overstromingen in Limburg in 2021.

Wie heeft het ontwikkeld?

‘Wacht niet op water’ is ontwikkeld vanuit het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL) in samenwerking met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg.

Publicatiedatum

Juli 2023