Routekaart Risicodialoog

Heb je als gemeente of waterschap stresstesten uitgevoerd en kwetsbaarheden als gevolg van extreem weer in beeld gebracht? Dan kun je de risicodialoog gaan voeren: met partijen praten over de risico’s, het beschermingsniveau en de maatregelen. Maar wie zijn die partijen en hoe voer je het gesprek? Daar kan de Routekaart Risicodialoog je bij helpen.

De Routekaart Risicodialoog beantwoordt veel vragen over de risicodialoog en geeft voorbeelden en inspirerende tips. Wie snel aan de slag wil, kan de korte route volgen. Wie meer tijd heeft, volgt de uitgebreide route. De routekaart helpt je op weg bij het voorbereiden, het voeren en het afronden van een risicodialoog. Aan de hand van veelgestelde vragen leidt de routekaart je door het proces van de risicodialoog. De kern ervan is hoe je de risico’s afweegt: wat accepteer je wel en wat niet? Partijen bepalen met elkaar de ambitie, de aanpak en de maatregelen.