Routekaart risicodialoog

De risicodialoog is één van de zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Het is een proces dat bestaat uit meerdere gesprekken met allerlei partijen. Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden aan bod voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s. Je maakt afgewogen keuzes en komt tot ambities die je kunt beschrijven in een klimaatadaptatiestrategie.

Tijdens corona is online werken en overleggen steeds gebruikelijker geworden. Wat betekent dat voor de risicodialoog? Gelukkig kun je ook de risicodialoog digitaal voeren. En ook voor digitale risicodialogen is deze Routekaart goed bruikbaar. Tips en ervaringen over het voeren van digitale risicodialogen vind je op de coronapagina.

De ‘routekaart risicodialoog’ helpt je op weg als je aan de slag bent – of gaat – met een risicodialoog. Via het menu hiernaast vind je antwoorden op de meest voorkomende vragen, inclusief een groot aantal tips, tools en aansprekende voorbeelden. De vragen zijn verdeeld over vier categorieën: algemeen, voorbereiden, voeren en afronden. Wil je snel van start of niet veel tijd besteden aan de risicodialoog? Lees dan de informatie over de korte route. De leestijd is vijf minuten.

Routekaart korte route 20191112
Download de afbeelding in hoge resolutie.

In de korte route staan de stappen die minimaal nodig zijn in het risicodialoogproces. Heb je meer tijd, voeg dan extra stappen toe. De informatie hierover vind je op de pagina’s algemeen, voorbereiden, voeren en afronden.

Routekaart uitgebreide route 20191112
Download de afbeelding in hoge resolutie.

Risicodialoog voeren en strategie opstellen

Deze routekaart is opgesteld in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (Versie 1.0 - december 2019).