Voeren risicodialoog

Het daadwerkelijk voeren van een risicodialoog is de centrale en iteratieve (zich herhalende) stap in het dialoogproces. Het sleutelwoord is: samen! De risicodialoog draait om intensieve samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle betrokken partijen. Er zijn twee belangrijke doelen tijdens het voeren van een risicodialoog:

  • Het krijgen van een gedeeld beeld over de (potentiele) kwetsbaarheden en kansen van de klimaateffecten.
  • Gezamenlijk de ambities en benodigde inzet bepalen, en strategische keuzes maken.

Bij het bepalen van de ambities gaat het om de vraag wat je op hoofdlijnen wilt bereiken op het gebied van wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s, en wanneer. Wil je bijvoorbeeld toewerken naar ‘een stad als spons’ of werken aan groenblauwe verbindingen tussen stad en land, waarbij het omliggende landelijk gebied als waterberging dient?

De vragen op deze pagina leiden je door het voeren van de risicodialoog. Klik op de vragen om de antwoorden te lezen. Bij ieder antwoord staan ook inspirerende voorbeelden en tips. Mis je een vraag, of is iets niet duidelijk? Laat het ons weten!

Voorbeelden
Bij het opstellen van de regionale adaptatiestrategie in de regio Rijk van Maas en Waal bleek het praten met bestuurders over klimaatadaptatie aan de hand van een kansenkaart een schot in de roos voor het krijgen van bestuurlijke aandacht.

Uitgangspunt bij de regionale adaptatiestrategie van Voorne-Putten is dat klimaatadaptatie wordt gezien als kans om de kwaliteiten van het eiland te versterken. Een voorbeeld van zo’n kans is dat Voorne-Putten een relatief koel gebied is binnen de metropoolregio Rotterdam – Den Haag en daardoor potentieel aantrekkelijk is voor (rand)stedelingen op zoek naar verkoeling.

Ook tijdens de coronapandemie zijn er risicodialogen gevoerd. Die vonden online plaats, zoals in Enschede.

Tip
Vraag iemand om vanuit een ander perspectief mee te kijken of te reflecteren.

Voeren