Voorbereiden van een risicodialoog

De eerste stap van een risicodialoog is de voorbereiding. Die kan kort zijn, of wat langer duren. Een plan van aanpak kan helpen tijdens het hele proces van de risicodialoog, maar is niet noodzakelijk.

De vragen op deze pagina leiden je door de voorbereiding van het proces van de risicodialoog. Klik op de vragen om de antwoorden te lezen. Bij ieder antwoord staan ook inspirerende voorbeelden en tips. De belangrijkste tip: begin gewoon een dialoog terwijl je aan het voorbereiden bent!

Mis je een vraag, of is iets niet duidelijk? Laat het ons weten!

Voorbeelden
Op de voorbeeldenkaart staan enkele voorbeelden van risicodialogen. In 2018 heeft het DPRA-team een verkenning laten uitvoeren door middel van veertien interviews met ervaringsdeskundigen. Recente voorbeelden zijn de gemeente Delft (april 2019) en de gemeente Zwolle (juli 2019) op de ruimtelijke schaal van wijk en stad, evenals de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) Rijk Maas en Waal (juni 2019) op regionale schaal.

Daarnaast heeft Samen Klimaatbestendig inzicht in recente ontwikkelingen bij de risicodialoog. Samen Klimaatbestendig kan helpen bij het vinden van een match met een collega die ervaring heeft met de risicodialoog.

Ook is het goed om te weten wie verantwoordelijk is als er schade of overlast ontstaat door weersextremen. Dat staat helder uitgelegd in het rapport ‘Verantwoordelijkheden bij risico’s van extreem weer in een veranderend klimaat’.

Tip
Begin gewoon een dialoog terwijl je aan het voorbereiden bent. Bijvoorbeeld door intern gesprekken te voeren met collega’s van een andere afdeling. Daarnaast kun je een plan van aanpak voorbereiden.

Op 30 januari 2020 organiseerde het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie een webinar over het voorbereiden van een risicodialoog. Bekijk het webinar via deze video. Via de chat zijn veel vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen vind je in dit overzicht.

Voorbereiden