Algemene informatie over de risicodialoog

Het proces van de risicodialoog bestaat uit drie onderdelen: voorbereiden, voeren en afronden. Op deze pagina lees je de antwoorden op veel gestelde, algemene vragen.

Wat is het doel van een risicodialoog?

Een risicodialoog is nodig om kwesties te bespreken waar geen normen voor zijn en om schade en overlast door klimaatverandering te beperken. Een aanpak in de openbare ruimte alleen is vaak niet efficiënt. Door samen een of meer dialogen te voeren kunnen inwoners, bedrijven en overheid de schouders eronder zetten en aan de slag gaan met klimaatadaptatie.

In een risicodialoog wegen de deelnemers af welke klimaatrisico’s acceptabel zijn, en welke niet. Ook bepalen ze gezamenlijk de prioriteiten waaraan ze gaan werken.  Of een gebied wel of niet kwetsbaar is voor klimaatrisico’s, hangt af van allerlei factoren, zoals water, bodem, vitale en kwetsbare functies, bebouwing en gebruik. Tijdens het proces van de risicodialoog komen de samenhang en afhankelijkheden tussen deze factoren aan bod; dit is zelfs een essentieel onderdeel.

De gesprekken gaan ook over de mogelijke (meekoppel)kansen, het bepalen van de benodigde inzet, handelingsperspectief en het maken van strategische keuzes. Er zijn overheden die een andere naam geven aan een risicodialoog, bijvoorbeeld klimaatgesprek of adaptatiedialoog. Andere overheden voeren gesprekken over meer onderwerpen dan alleen klimaatadaptatie. Een ander doel is bewustwording. Uiteindelijk levert een risicodialoog de input voor een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda.

Is het proces van de risicodialoog overal hetzelfde?

Nee, dat varieert. Ook de aanleiding voor een risicodialoog is steeds weer anders. Een risicodialoog kan een eenvoudig of een uitgebreid proces zijn. Meestal zal het bestaan uit meerdere dialogen, die op diverse schaalniveaus plaatsvinden: intern, extern, in de regio, stad of wijk. Afhankelijk van je eigen situatie, de beschikbare tijd en capaciteit voer je meer of minder dialogen. Uiteindelijk kom je dan tot een strategie en kun je de stap zetten naar een uitvoeringsagenda.

De vormgeving van een risicodialoogproces is altijd maatwerk! Er is geen goed of fout of een minimale variant die je moet volgen als invulling van de ambitie ‘voer een risicodialoog’. Kijk en luister naar verhalen uit Almelo, West Maas en Waal en Rotterdam in video's over 'Risicodialoog in uitvoering', vertoond op het Deltacongres 2019.

Voorwaarde voor een dialoog is dat je zelf de aanpak en uitkomsten van de stresstest begrijpt en erkent" - Hugo Gastkemper, directeur Stichting RIONED

Hoeveel tijd kost het om een risicodialoog te voeren?

Dat hangt af van de vorm die je kiest. Je kan prima klein en behapbaar beginnen. Ook de afspraken in een Basisrioleringsplan vormen de uitkomst van een dialoog. Je kan er ook voor kiezen om het hele proces van de risicodialoog eerst uit te werken. Dan kost het meer tijd.

Voorbeelden
Dat een (interne) risicodialoog geen langdurig proces hoeft te zijn, bewijst de werkregio Amsterdam. In één dagdeel per thema ontstaat niet alleen intern draagvlak, maar ook een gedeeld beeld van de impact. Ook ontstaat inzicht in datgene wat al kan en waar verdere uitwerking nodig is – in dialoog met andere partners.

Wanneer is een risicodialoog afgerond?

Eigenlijk ben je nooit klaar met het proces van de risicodialoog. Immers: klimaatadaptatie is pas ‘het nieuwe normaal’ als het bij alle ruimtelijke ontwikkelingen een onderwerp van gesprek is. Maar tussentijds rond je wel steeds af.

Wat heb je aan de routekaart?

De routekaart risicodialoog helpt je door de drie stappen van de dialoog: voorbereiden, voeren en afronden. Het is geen blauwdruk of handleiding; je kunt je eigen route bepalen. Op de afzonderlijke pagina’s van voorbereiden, voeren en afronden staan de meest voorkomende vragen met duidelijke antwoorden. Ook vind je er praktische voorbeelden en tips, die je direct kunt toepassen. Wil je snel van start of niet veel tijd besteden aan de risicodialoog? Lees dan de informatie over de korte route. De leestijd is vijf minuten.

Mis je een vraag? Laat het ons weten!

Is de routekaart helemaal af?

Nee, de routekaart risicodialoog beweegt mee met de ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Ook jij kunt hieraan bijdragen! Ben je op dit moment bezig met een risicodialoog, start je er binnenkort mee, of heb je deze misschien al afgerond? Deel jouw ervaringen, praktische tips en voorbeelden, maar ook je dilemma’s en praktijkvragen via het contactformulier. Of neem contact op met Samen Klimaatbestendig.

Algemene informatie Routekaart Risicodialoog-1000px