Cultuurhistorie als kennisbron voor stresstest

Het merendeel van onze steden en watersystemen is in de middeleeuwen ontstaan. Vanzelfsprekend is er sindsdien veel veranderd: wegen zijn verlegd, waterlopen overkluisd of gedempt, vestingwerken geslecht en de naoorlogse woningbouwopgave leidde tot grote ruimtelijke veranderingen. Van oudsher speelden de bodem en het water een grote rol in de te maken keuzes. Deze oude systemen spelen nog steeds een rol van betekenis. Kennis over het verleden biedt dan ook zowel inzicht in het watersysteem als aanknopingspunten voor mogelijke oplossingen.

Cultuurhistorische kennis is essentieel om knelpunten én kansen bij de klimaatstresstest scherp te krijgen. Dit stappenplan laat zien hoe dat in zijn werk gaat: 1) het maken van kaartanalyses, 2) het ontrafelen van het grotere waterhuishoudkundig systeem, 3) het benutten van lokale kennis en 4) aansturen op het bespreken van inventieve oplossingen tijdens de risicodialoog.

Het stappenplan (pdf, 769 kB) bevat diverse praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar relevant bronmateriaal.