Werkwijze klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland

Er is al veel aandacht voor klimaatadaptatie in de stad, langs rivieren en in natuurgebieden. Maar hierbij wordt het peri-urbane gebied vaak vergeten: het gebied tussen de stad en het platteland. Terwijl daar ook vaak kansen liggen. Daarom hebben Bureau Stroming en GreenSteps Duurzame Innovatie in opdracht van het ministerie van LNV een werkwijze ontwikkeld voor gemeenten om dit gebied klimaatadaptief te maken en daarbij gebruik te maken van natuurlijke oplossingen die bijdragen aan de biodiversiteit.

Voor wie?

Deze werkwijze is ontwikkeld voor gemeenten, waterschappen, provincies en andere partijen.

Wat kun je met deze werkwijze?

Deze werkwijze helpt om via een kort gebiedsproces een overzicht te krijgen van de belangrijkste ruimtelijke opgaven aan de rand van stad en het omringende landelijke gebied. En om oplossingsrichtingen te vinden voor natuurlijke klimaatadaptieve maatregelen in combinatie met andere ruimtelijke opgaven. Bij de werkwijze doorloop je acht bouwstenen en vul je een gebiedscanvas in om zicht te krijgen op de beste oplossingsrichtingen.

Wie heeft de werkwijze ontwikkeld?

De werkwijze is ontwikkeld door Bureau Stroming en GreenSteps Duurzame Innovatie, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Publicatiedatum

6 maart 2023