Duurzaamheidsprofiel Bedrijventerrein

Het adviesbureau Kortman Duurzame Gebiedsontwikkeling kan met behulp van de computertool Duurzaamheidsprofiel Bedrijventerrein meten hoe duurzaam een bedrijventerrein is. Dit is interessant voor gemeenten en ondernemers die hun bedrijventerrein willen verduurzamen. De tool kijkt naar achttien verschillende duurzaamheidsaspecten, waaronder ruimtegebruik, groen en water en aantrekkelijkheid voor ondernemers. Zo wordt in één oogopslag duidelijk op welke aspecten een bedrijventerrein goed scoort en waar het nog kan verbeteren. In een workshop met de parkmanager, ondernemers op het terrein en de gemeente onderzoeken de deelnemers samen welke maatregelen geschikt en haalbaar zijn. Welke partijen kunnen hieraan bijdragen? Wat zijn de kosten en baten? Er zijn verschillende duurzame maatregelen die je kunt nemen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om energie te besparen, de zonnepanelen collectief te verzeker of om betere fietspad aan te leggen.


Meer informatie