Duurzaamheidsprofiel Bedrijventerrein

Duurzaamheidsprofiel Bedrijventerrein (DPL-BT) is hét instrument om de duurzaamheid van een bedrijventerrein te meten. Met 18 duurzaamheidsaspecten meet het computerprogramma de duurzame kwaliteit en ondersteunt de revitalisering van bedrijventerreinen. Sinds 2013 zijn er in 15 gemeenten bij 25 terreinen DPL-BT projecten uitgevoerd.

Aan de hand van 18 aspecten wordt in één oogopslag duidelijk op welke aspecten van duurzaamheid een bedrijventerrein goed scoort en op welke aspecten een terrein kan verbeteren. In een workshop met de parkmanager, ondernemers op het terrein en de gemeente worden de geschikte en haalbare maatregelen voor een terrein naar boven gehaald. Samen wordt gekeken naar de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen, welke partijen kunnen bijdragen en wat de kosten en baten zijn. LED verlichting, collectieve beveiliging zonnepanelen, glasvezelnet, energiebesparing, betere fietspaden; de mogelijkheden zijn divers.

Ga naar het instrument Duurzaamheidsprofiel van een bedrijventerrein